„Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem”. Emil Jaques-Dalcroze

Opis zajęć

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 5-6 lat (urodzonych w 2018-2019 roku). Głównym założeniem programowym zajęć jest przygotowanie muzyczne, psychiczne i fizyczne do nauki tańca. Pod ścisłą opieką nauczyciela, dzieci powtarzają sekwencje ruchowe przy akompaniamencie muzyki, stopniowo poznają kroki, obroty oraz ich kombinacje, jednocześnie ćwicząc słuch muzyczny i koordynację. Podczas lekcji nasi podopieczni pracują nad płynnością i precyzją wykonywanych ruchów, zręcznością oraz stymulacją naturalnej, spontanicznej potrzeby ruchu i tańca tak charakterystycznej dla okresu wczesnego dzieciństwa. Regularne uczestnictwo w lekcjach wpływa korzystnie na koncentrację i samodyscyplinę, poprawne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej. Tworzone przez nauczyciela choreografie wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój, wyrabiają tak potrzebną w późniejszych etapach kształcenia tanecznego pamięć ruchową, która wpływa na pewność siebie młodego tancerza. Zajęcia z rytmiki stanowią istotny etap w całym procesie nauki tańca zawartym w ściśle określonej przez nas indywidualnej ścieżce rozwoju. Stanowi to podstawę do podjęcia w przyszłości nauki z zakresu innych technik tanecznych.

Strój

Strój nie krępujący ruchów, wygodne obuwie na płaskiej podeszwie np. baletki.

Cena

Zajęcia w systemie 2 x w tygodniu po 45 min.

Cena: opłata miesięczna 170 zł/os.

Plan zajęć

Poniedziałki i środy – 16.45-17.30 (od 2.09.2024)

PROWADZĄCY

Zapisy

609 700 720 (od poniedziałku do czwartku 16:00 – 20:00) lub biuro@astra.szczecin.pl