TRADYCJA – NOWOCZESNOŚĆ- PROFESJONALIZM

 

Wizja

Naszą wizją jest posiadanie statusu lidera na rynku tanecznym oraz propagowanie wśród klientów najwyższej jakości przekazywanej wiedzy w każdym segmencie tanecznym oraz przy licznych projektach , często autorskich, realizowanych przez Grupę Astra Szkołę Tańca .

Misja

Misją zaś jest profesjonalne i ciągłe poszerzanie kompetencji zawodowych, trenerskich. Wszechstronny rozwój każdego instruktora, trenera w oparciu o aktualną wiedzę taneczną, ale też stwarzanie bezpiecznej i partnerskiej atmosfery, dzięki której , Uczestnicy naszych zajęć mają szansę na doświadczenie nowych, lub też doskonalenie posiadanych umiejętności tanecznych .

Pragniemy budować trwałe relacje z Klientem, stwarzając jak najlepsze warunki do nauki, zabawy i współpracy.

 

WARTOŚCI

PROFESJONALIZM – doskonale przygotowana kadra trenerska oraz najwyższe standardy pracy.

PARTNERSTWO – szacunek oraz zaufanie w stosunku do Klientów i współpracowników.

ETYKA – odpowiedzialność i zaangażowanie reprezentowane przez każdego pracownika.