„Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem”. Emil Jaques-Dalcroze

Opis zajęć

Wygibasy na parkiecie to nie tylko świetna zabawa. Okazuje się, że w parze z nimi idzie też cały szereg korzyści dla rozwoju psychoruchowego najmłodszych. Nasze zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci w wieku 4 lat (urodzonych w 2020 roku). Poprzez słuchanie i interpretowanie muzyki kształtujemy słuch muzyczny, stopniowo wprowadzając dostosowane do wieku układy ruchowe. Uczestnictwo w tych zajęciach stanowi przygotowanie do kolejnych etapów kształcenia muzycznego i tanecznego. Zajęcia niezwykle ważne dla dzieci rozpoczynających przedszkole, spełniające funkcję integracyjną, relaksacyjną, edukacyjną, a także rozwijające sprawność ruchową. Taniec i zabawy ruchowe sprzyjają rozwojowi wszechstronnej sprawności ruchowej u dzieci w każdym wieku. Jest to szczególnie ważne u dzieci w wieku przedszkolnym, kiedy intensywnie zaczynają rosnąć. Niezaspokojenie potrzeby ruchu może spowodować powstanie napięć w ciele dziecka. W trakcie trwania zajęć uczymy się poczucia rytmu, płynności, gracji oraz estetyki ruchu, zręczności, dyscypliny i pracy w grupie rówieśników.

Strój

Strój nie krępujący ruchów, wygodne obuwie na płaskiej podeszwie np. baletki.

Cena

Zajęcia w systemie 2 x w tygodniu po 45 min. Cena: opłata miesięczna 170zł zł/os.

Plan zajęć

Poniedziałki i środy – 17:00 – 17:45
(od 2.09.2024)

Zapisy

Informacje dodatkowe:
91 43 43 753 lub biuro@astra.szczecin.pl