Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Chłodna 12, 78-600 Wałcz. Położenie MOSiR nad brzegiem jeziora stwarza wspaniałe warunki zarówno do snu, jak i do wypoczywania, uprawiania sportu i turystyki.

TERMINY OBOZÓW:

GRUPA III SPORTOWA: 21.07 – 31.07.2017

GRUPA V SPORTOWA: 21.07 – 31.07.2017

KADRA OBOZU

Trenerzy i nauczyciele tańca sportowego oraz szkoleniowcy zapewniają wysoki i profesjonalny poziom treningów sportowych.

JAK POJECHAĆ NA OBÓZ?

Już  od 20 marca 2017 do 21 kwietnia  2017 roku można zapisać dziecko (wpłata zadatku 200 zł  gotówką) i pobrać kartę obozową w sekretariacie siedziby głównej przy al. Wyzwolenia 85 w Szczecinie.

Należy ją starannie wypełnić zwracając uwagę na podanie pełnych danych i oddać do 19 maja 2017 r.

Prosimy o dokonanie pozostałej wpłaty za obóz taneczny w dniach od 1 maja do 10 czerwca na konto:

ING Bank Śląski o/ Szczecin

11 1050 1559 1000 0022 2623 5220

Biuro Organizacji Imprez Traper-Tour

W tytule przelewu: ST” Astra”, imię i nazwisko dziecka,  termin obozu.

UWAGA ! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

Ostateczną i jedyną formą rezerwacji miejsca jest wypełniona karta wraz z wpłaconym zadatkiem na poczet obozu.

CEL OBOZU

  1. Doskonalenie techniki tańców standardowych i latynoamerykańskich
  2. Praca nad choreografią w grupie i parach
  3. Przygotowanie do sezonu sportowego
  4. Kształtowanie harmonijnego rozwoju mięśni
  5. Wypracowanie metod kształtowania cech osobowościowycc, w tym rozwijanie przydatnych do funkcjonowania w zbiorowości szkoły tańca  (odpowiedzialność, koleżeństwo, wzajemna pomoc w trudnych sytuacjach), praca w parach i grupie osób. Praca nad umiejętnością mobilizacji do  zwiększonego wysiłku, koncentracji, spostrzegawczości i innych cech.
  6. Wpajanie zasad wysokiej kultury osobistej wobec kolegów a szczególnie wobec płci przeciwnej, wyrabianie wrażliwości na piękno muzyki, tańca,  natury i wszystkiego co nas otacza.
  7. Konsekwentne dążenie do najwyższych wzorców zachowań, opartych o formy grup społecznych o największym w tym względzie dorobku.
  8. Praca nad kulturą stroju, zabawy i pracy.
  9. Kształtowanie poprawnej sylwetki, korygowanie wad postawy –  jako jeden z podstawowych elementów oceny pary tanecznej.
  10. Doskonalenie poczucia rytmu i ukierunkowanie na umiejętność wrażliwego odbioru muzyki i wszystkich jej elementów, nie tylko podstawowych uderzeń rytmicznych.