Opis

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 5 lat. Głównym założeniem programowym zajęć jest przygotowanie muzyczne, psychiczne i fizyczne do nauki tańca. Pod ścisłą opieką nauczyciela, dzieci poznają świat muzyki i tańca. Podczas lekcji nasi podopieczni pracują nad płynnością i precyzją wykonywanych ruchów, zręcznością oraz stymulacją naturalnej, spontanicznej potrzeby ruchu i tańca tak charakterystycznej dla okresu wczesnego dzieciństwa. Regularne uczestnictwo w lekcjach wpływa korzystnie na koncentrację i samodyscyplinę, poprawne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, rozwój koordynacji ruchowej, kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej. Tworzone przez nauczyciela choreografie wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój młodego tancerza. Praca z dziećmi to zadanie wymagające wejścia w świat dziecięcej wyobraźni, to konieczność mobilizacji i wzajemnego porozumienia. Zajęcia z Rytmiki z elementami baletu dla 5-cio latków, stanowią istotny etap w całym procesie nauki tańca zawartym w ściśle określonej przez nas indywidualnej ścieżce rozwoju. Stanowi to podstawę do podjęcia w przyszłości nauki z zakresu innych technik tanecznych.

Strój

Obuwie: zmienne na płaskiej i miękkiej podeszwie (umożliwia swobodną pracę stóp).  Strój: luźny, niekrępujący ruchów, z tkaniny przepuszczającej powietrze

Cena

Zajęcia odbywać się będą w systemie 2x w tygodniu po 45 min. Cena: Opłata miesięczna 85 zł – ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ TELEFONICZNIE POD NR TEL. 609 700 720 LUB MAILOWO struga@astra.szczecin.pl

Plan zajęć

Nazwa Miejsce Termin Czas Zapisy
Rytmika z elementami baletu i tańca

5 latki (od 10.09.2018)

Początkująca

ST”Astra”, ul. Struga 7 Wtorek 16:45 – 17:30

Czwartek 16:45 – 17:30

2×45 min.

609 700 720 lub

struga@astra.szczecin.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje uczestników poprzez przesłanie informacji na wskazany kontakt (mail, telefon).

Jeśli ilość osób w grupie jest mniejsza niż 12 Szkoła Tańca ASTRA ma prawo odwołać zajęcia przedstawiając inne propozycje.

Szkoła Tańca Astra zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania kursu z zachowaniem obowiązującego grafiku.