Opis

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 5 lat. Głównym założeniem programowym zajęć jest przygotowanie muzyczne, psychiczne i fizyczne do nauki tańca. Po ścisłą opieką nauczyciela, dzieci poznają świat muzyki i tańca. Podczas lekcji nasi podopieczni pracują nad płynnością i precyzją wykonywanych ruchów, zręcznością oraz stymulacją naturalnej, spontanicznej potrzeby ruchu i tańca tak charakterystycznej dla okresu wczesnego dzieciństwa. Regularne uczestnictwo w lekcjach wpływa korzystnie na koncentrację i samodyscyplinę, poprawne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, rozwój koordynacji ruchowej, kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Tworzone przez nauczyciela choreografie wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój młodego tancerza. Praca z dziećmi to zadanie wymagające wejścia w świat dziecięcej wyobraźni, to konieczność mobilizacji i wzajemnego porozumienia. 

Zajęcia z Rytmiki z elementami baletu dla 5-cio latków, stanowią istotny etap w całym procesie nauki tańca zawartym w ściśle określonej przez nas indywidualnej ścieżce rozwoju. Stanowi to podstawę do podjęcia w przyszłości nauki z zakresu innych technik tanecznych.

Strój

Obuwie: zmienne na płaskiej i miękkiej podeszwie (umożliwia swobodną pracę stóp)

Strój: luźny, niekrępujący ruchów, z tkaniny przepuszczającej powietrze

Cena

Zajęcia odbywać się będą w systemie 2x w tygodniu po 45 min.

Cena: Opłata miesięczna 85 zł

Plan zajęć

Nazwa Miejsce Termin Czas Zapisy
Rytmika z elementami baletu i tańca
– 5 latki (od 11.09.2018)
Początkująca
ST”Astra”, ul. Struga 7 Wtorek 16:45 – 17:30
Czwartek 16:45 – 17:30
2×45 min. Informacje w sekretariacie (tel. 609 700 720)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje uczestników poprzez przesłanie informacji na wskazany kontakt (mail, telefon). Jeśli ilość osób w grupie jest mniejsza niż 12 Szkoła Tańca ASTRA ma prawo odwołać zajęcia przedstawiając inne propozycje.

Szkoła Tańca Astra zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania kursu z zachowaniem obowiązującego grafiku.