MIEJSCE OBOZU Ośrodek Olimpik Park, ul. Sportowa 1, Słubice. Ośrodek znajduje się na terenie słubickiego OSiR-u. W ramach tego oferuje dostęp m.in. do basenu olimpijskiego, sali tanecznej, hali sportowej, kortu tenisowego.

TERMINY OBOZÓW SPORTOWYCH W SŁUBICACH:

 

GRUPA

TERMIN

GRUPA I (kadra)

21.07 – 31.07.2020

GRUPA II

9.07 – 19.07.2020

GRUPA IIIa, IIIb, IV

29.06  – 9.07.2020

 

KADRA OBOZU

Trenerzy i nauczyciele tańca sportowego oraz szkoleniowcy zapewniają wysoki i profesjonalny poziom treningów sportowych.

 

JAK POJECHAĆ NA OBÓZ?

 

Warunkiem zapisu dziecka na obóz jest:

– wpłata zadatku w wysokości 500 zł gotówką w sekretariacie ST Astra przy al. Wyzwolenia 85 lub na konto 81 1240 1864 1111 0010 7495 3070 do dnia 31 maja.

– pobranie i wypełnienie umowy . Umowa do pobrania >>>

– pobranie i wypełnienie karty obozowej Karta do pobrania >>>

– pobranie i wypełnienie ankiety Ankieta do pobrania >>>

 

Dokładnie wypełnione dokumenty należy przesłać mailem na adres biuro@astra.szczecin.pl lub osobiście złożyć w sekretariacie ST Astra przy al. Wyzwolenia 85 do dnia 31 maja

 

DOPŁATA

Prosimy o dokonanie pozostałej wpłaty za obóz taneczny do 20 czerwca na konto:

Bank PEKAO

81 1240 1864 1111 0010 7495 3070

Biuro Organizacji Imprez Traper-Tour Izabela Kostrzewa

W tytule przelewu: ST” Astra”, imię i nazwisko dziecka, termin obozu.

UWAGA ! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZAPISÓW Ostateczną i jedyną formą rezerwacji miejsca jest wypełniona karta wraz z wpłaconym zadatkiem na poczet obozu.

 

CEL OBOZU

  1. Doskonalenie techniki tańców standardowych i latynoamerykańskich.
  2. Praca nad choreografią w grupie i parach.
  3. Przygotowanie do sezonu sportowego.
  4. Kształtowanie harmonijnego rozwoju mięśni.
  5. Wypracowanie metod kształtowania cech osobowościowych, w tym rozwijanie przydatnych do funkcjonowania w zbiorowości szkoły tańca  (odpowiedzialność, koleżeństwo, wzajemna pomoc w trudnych sytuacjach), praca w parach i grupie osób. Praca nad umiejętnością mobilizacji do  zwiększonego wysiłku, koncentracji, spostrzegawczości i innych cech.
  6. Wpajanie zasad wysokiej kultury osobistej wobec kolegów a szczególnie wobec płci przeciwnej, wyrabianie wrażliwości na piękno muzyki, tańca,  natury i wszystkiego co nas otacza.
  7. Konsekwentne dążenie do najwyższych wzorców zachowań, opartych o formy grup społecznych o największym w tym względzie dorobku.
  8. Praca nad kulturą stroju, zabawy i pracy.
  9. Kształtowanie poprawnej sylwetki, korygowanie wad postawy –  jako jeden z podstawowych elementów oceny pary tanecznej.
  10. Doskonalenie poczucia rytmu i ukierunkowanie na umiejętność wrażliwego odbioru muzyki i wszystkich jej elementów, nie tylko podstawowych uderzeń rytmicznych.