Grupa

Termin spotkań

Miejsce

GRUPA I

Poniedziałek 20:00 – 21:30

Środa 20:00 – 21:30

Piątek 19:15 – 21:00 (inne formy rozwoju tancerza)

LO II, Aula

ul. Henryka Pobożnego 2

GRUPA II

Wtorek 18:15 – 19:45

Czwartek 18:15 – 19:45

Piątek 19:15 – 21:00 (inne formy rozwoju tancerza)

LO II, Aula

ul. Henryka Pobożnego 2

GRUPA III

 

Poniedziałek 19:15 – 20:45

Środa 18:45 – 20:15

Piątek 19:15 – 21:00 (inne formy rozwoju tancerza)

Gim. nr 20 ul. Brodnicka 10

Gim. nr 20 ul. Brodnicka 10

LO II, sala gimnastyczna

GRUPA IV

Wtorek 18:30 – 20:00

Czwartek 18:15 – 19:45

Piątek 17:00 – 18:15 (w ostatnie piątki miesiąca razem z gr. VI trening integracyny)

LO II, sala gimnastyczna

ul. Henryka Pobożnego 2 

 

GRUPA V

Poniedziałek 17:00 – 18:30

Środa 16:30 – 18:00

Piątek 19:15 – 21:00 (inne formy rozwoju tancerza)

Gim. nr 20 ul. Brodnicka 10

Gim. nr 20 ul. Brodnicka 10

LO II, sala gimnastyczna

GRUPA VI

(była VII)

 Poniedziałek 17:00 – 18:30

Środa 17:00 – 18:30

Piątek 17:00 – 18:15 (w oststnie piątki miesiąca razem z gr. IV trening itegracyjny)

LO II, Aula

ul. Henryka Pobożnego 2

GRUPA VII

NOWA

Wtorek 16:30 – 18:00

Czwartek 16:30 – 18:00

Gim. nr 20 ul. Brodnicka 10

Gim. nr 20 ul. Brodnicka 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRENINGI WOLNE (practis)

Poniedziałek godz. 18:30 – 20:00 (LOII)

Wtorek godz. 16:00 – 18:15(LO II)

          godz. 19:45-21:30 (LOII)

Środa godz. . 18:30 – 20:00 (LOII)

Czwartek godz. 16:00 – 18:15(LO II)

              godz. 19:45-21:30 (LOII)

Piątek godz. 15:00 – 16:30 (al. Wyzwolenia 85)

Sobota  godz. 9:00-15:00 (al. Wyzwolenia 85/ul. Struga 7)